Matej Balog Matej Balog

Poznámky z literatúry

Zdigitalizované stredoškolské učebné poznámky z literatúry, ktoré sú zverejnené aj na Zmaturuj.sk:

pdf 1 Kvinta [1,16 MB] pdf 2 Sexta [888,78 kB] pdf 3 Septima (druhý polrok) [713,02 kB]

Povinné čítanie

Kartotéčne lístky so základnými informáciami o dielach, ktoré som mal ako povinné čítanie:

kvinta

docx Ezop - Ezopove bájky [12,65 kB] docx Sofokles - Antigona [13,42 kB] docx Dante Alighieri - Božská komédia [15,21 kB] docx William Shakespeare - Hamlet [16,78 kB] docx Jean Baptiste Molière - Lakomec [16,47 kB] docx Ján Kollár - Slávy dcéra [115,43 kB] docx Victor Hugo - Notre-Dame de Paris [16,98 kB] docx Karel Hynek Mácha - Máj [17,86 kB] docx Andrej Sládkovič - Marína [19,49 kB]

sexta

docx Palárik - Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch [17,63 kB] docx Vajanský - Suchá ratolesť [19,57 kB] docx de Balzac - Otec Goriot [19,42 kB] docx Stendhal - Červený a čierny [18,57 kB] docx Hviezdoslav - Hájnikova žena [21,74 kB] docx Kukučín - Dom v stráni [20,05 kB] docx Kukučín - Rysavá jalovica [19,72 kB] docx Kukučín - Keď báčik z Chochoľova umrie [21,32 kB] docx Kukučín - Neprebudený [23,18 kB] docx Kukučín - Dies Irae [21,01 kB] docx Tajovský - Statky-zmätky [23,07 kB] docx Tajovský - Apoliena [22,61 kB] docx Tajovský - Mamka Pôstková [21,51 kB] docx Tajovský - Maco Mlieč [21,38 kB] docx Timrava - Za koho ísť a Bál [21,82 kB] docx Timrava - Skon Paľa Ročku [21,76 kB] docx Timrava - Ťapákovci [21,84 kB]

septima

docx Remarque - Na západe nič nové [22,29 kB] docx Rolland - Peter a Lucia [22,39 kB] docx Remarque - Traja kamaráti [22,55 kB] docx Čapek - RUR [23,71 kB] docx Čapek - Matka [23,96 kB] docx Čapek - Bílá nemoc [24,00 kB] docx Smrek - Básnik a žena [26,74 kB] docx Krasko - Nox et solitudo [27,35 kB] docx Urban - Živý bič [25,19 kB] docx Barč-Ivan - Matka [25,28 kB] docx Figuli - Tri gaštanové kone [25,42 kB] docx Hronský - Jozef Mak [26,03 kB] docx Chrobák - Drak sa vracia [25,48 kB]

oktáva

docx Mňačko - Smrť sa volá Engelchen [25,80 kB] docx Bednár - Sklený vrch [26,12 kB] docx Bukovčan - Kým kohút nezaspieva [26,36 kB] docx Jašík - Námestie svätej Alžbety [26,36 kB] docx Mitana - Nočné správy [27,94 kB]

Referáty

kvinta

docx Kliment - Život svätého Konštantína [328,45 kB] docx Daniela Kapitáňová - Nech to zostane v rodine [16,71 kB] docx Ján Kollár - Slávy dcéra [115,43 kB] docx Detektívi z Vraždy v slopnej [16,41 kB] docx Barok [21,94 kB]

sexta

docx Palárik - Inkognito [146,72 kB] docx Italo Calvino - Keď cestujúci jednej zimnej noci... [51,66 kB]

septima

docx Hemigway - Starec a more [26,24 kB] docx Výklad literárneho diela Starec a more [20,37 kB] docx Vonnegut - Bitúnok č. 5 [16,38 kB] docx Barč-Ivan - Diktátor [47,64 kB] docx Chrobák - Kamarát Jašek [31,13 kB]

oktáva

docx Lahola - Posledná vec [30,04 kB]