Matej Balog Matej Balog

Stredoškolské poznámky a materiály

Počas štúdia na gymnáziu som spísal niektoré moje poznámky do elektronickej podoby. Spolu s ďaľšími materiálmi od iných autorov ich nájdete na zmaturuj.sk/ucebne-poznamky. Serveru Zmaturuj.sk za ich zverejnenie ďakujem.

Literatúra má samostatnú stránku, viď menu vľavo. Nižšie nájdete náhodné materiály z ostatných predmetov.

Matematika

Vypracované maturitné témy z matematiky (len niektoré):

pdf MO Aritmetická postupnosť [355,82 kB] pdf MO Geometrická postupnosť [354,74 kB] pdf MO Kombinatorika [341,45 kB] pdf MO Množiny [359,66 kB] pdf MO Postupnosti [349,21 kB] pdf MO Priemery [364,06 kB] pdf MO Telesá [340,41 kB] pdf MO Teória čísel [357,80 kB] pdf MO Výroky [368,58 kB]

Slovenský jazyk

Zdigitalizované stredoškolské učebné poznámky z jazykovedy a slohu:

pdf Jazykoveda a sloh [322,97 kB]

Nemecký jazyk

Prehľady gramatiky nemčiny:

docx Nepravidelné slovesá [31,41 kB] docx Präpositionen [21,37 kB] docx Rektion der Verben [35,93 kB]

Geografia

docx sexta 09-03 Európska časť Ruska [30,35 kB] docx sexta 09-04 Ázia [36,65 kB]

Dejepis

pdf kvinta Dejepis [650,64 kB] docx sexta 08-10 Osobnosti vrcholného stredoveku [19,23 kB]

Biológia

docx oktáva 10-11 Ochorenia srdca a obehovej sústavy [24,86 kB] docx septima 10-03 Etológia hrochov [289,14 kB] docx septima 10-03 Pásomnice [81,32 kB] docx septima 10-05 Blanokrídlovce [27,62 kB] pdf sexta 08-09 Úvod do biológie [649,34 kB]