Matej Balog Matej Balog

Pripomienkovanie dopravných projektov

pdf 2015-09 Vajnorská radiála (pripomienky) [612,24 kB] pdf 2015-09 Územný generel dopravy (pripomienky) [616,38 kB] pdf 2016-12 Petržalská radiála II. etapa (pripomienky) [838,42 kB]

Rekonštrukcia petržalskej križovatky Bosákova - Jantárová

Ideový návrh ako sa mohla zrekonštruovať križovatka Bosákova - Jantárová cesta pri výstavbe električky do Petržalky tak, aby vznikol pohodlný prestup medzi električkou a autobusmi z Ovsišťa. Pred dobudovaním II. etapy by jednoduchý prestup bol využitý aj medzi električkou a autobusovou linkou č. 95.

Návrh prestupný terminál Bosákova Klik pre zväčšenie

Rekonštrukcia Štúrovej ulice a Šafárikovho námestia

Na tablete načrtnuté pripomienky k rekonštrukcii Štúrovej ulice a Šafárikovho námestia. Pripomienky smerujú k zachovaniu dostatočného priestoru pre chodcov.

Križovatka Štúrova - Jesenského Štúrova ulica Šafárikovo námestie

Ručne kreslené križovatky

Staré, pred desiatimi rokmi kreslené pôdorysy reálnych bratislavských, i vymyslených križovatiek.

01 Hodžovo námestie

križovatka 01 Hodžovo námestie

02 Predstaničné námestie

križovatka 02 Predstaničné námestie

03 Rekonštrukcia Predstaničného námestia

križovatka 03 Rekonštrukcia Predstaničného námestia

04 Vymyslená 6 ramenná križovatka

križovatka 04 Vymyslená 6 ramenná križovatka

05 Vymyslená 8 ramenná križovatka

križovatka 05 Vymyslená 8 ramenná križovatka

06 Vymyslená megalomanská križovatka

križovatka 06 Vymyslená megalomanská križovatka